Khóa lễ cầu quốc thái dân an tại chùa Phổ Quang

4

PGTPHCM – Sáng ngày 28/3/2024 (19/02 ÂL), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tổ chức khóa lễ cầu quốc thái dân an, nhân ngày khánh đản của Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, tại chùa Phổ Quang (Tân Bình)

Tham dự buổi lễ có chư vị giáo phẩm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ – Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý – Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Quang Thạnh – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Thượng tọa Thích Quảng Chơn – Trưởng ban Nghi lễ; Thượng tọa Thích Trung Nguyện – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; chư tôn đức Ủy viên Ban Trị sự, Ban Nghi lễ, Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, cùng chư Tăng và Phật tử các đạo tràng trên địa bàn TP.HCM.

Trong không khí trang nghiêm, Thượng tọa Thích Quảng Chơn duy-na, cung tuyên pháp ngữ và xưng tán 12 đại nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm; sau mỗi đại nguyện, đại chúng nhất tâm đồng niệm danh hiệu và chí thành đảnh lễ Ngài.

Sau đó, chư tôn đức Ban Nghi lễ đã hướng dẫn Phật tử trì tụng thần chú Đại bi, tụng kinh Phổ môn cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Cũng trong ngày 29/3 chùa Phổ Quang đã khai mạc khóa tu “Một ngày an lạc” với các thời khóa: tụng kinh, niệm Phật, kinh hành, lễ ngũ bách danh…

Phật tử tham dự khóa tu được nghe 2 thời pháp thoại do Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ và Thượng tọa Thích Thiện Quý phụ trách.

Được biết, đây là khóa tu đầu tiên sau thời gian chùa Phổ Quang tạm ngưng hoạt động sinh hoạt tu học để trùng tu. Khóa tu được tổ chức nhằm tiếp thêm năng lượng thiện lành, giúp Phật tử có thêm hành trang tu tập.

Nguyên Tài – Thịnh Lã/Báo Giác Ngộ