Danh sách thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027)

3544

 

Ngày 24/6/2022, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký Quyết định số 311/QĐ-HĐTS về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) gồm 101 vị Tăng, Ni.