Khóa lễ Thuyết U minh giới tại Giới Trường chùa Huệ Nghiêm

Tối ngày 22/11, tại giới trường chùa Huệ Nghiêm, đã diễn ra khóa lễ Thuyết U minh giới trong chuỗi các hoạt động nghi...

Thành phần nhân sự Ban Nghi Lễ THPG TP.HCM NK VIII (2012-2017)

Thành phần nhân sự Ban Nghi Lễ GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2012-2017) theo quyết định số 511 / QĐ.THPG ngày 16/11/2012...

Quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Nghi lễ THPG TP.HCM nhiệm kỳ VIII...

Quyết định bổ nhiệm thành phần nhân sự Ban Tăng Nghi Lễ GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2012-2017) số 511 / QĐ.THPG...

Thực hiện & công chiếu phim tư liệu về Nghi lễ tắm Phật

Ban Thông tin – Truyền Thông và Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM kết hợp thực hiện phim tư liệu về Nghi thức tắm Phật...

Chùa Huê Nghiêm khai đàn Dược sư kỳ nguyện Quốc thái dân an

Sáng nay ngày 10/02/2020 tại chùa Huê Nghiêm II, Lượng Định Của, Quận 2, TP.HCM đã diễn ra lễ khai đàn Dược sư kỳ...

Chương trình thuyết giảng online và truyền hình trực tuyến

Căn cứ vào tình hình thực tế về phòng chống bệnh dịch Covid-19, Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM chỉ đạo...

Xem nhiều

Danh sách BTS GHPGVN TP.HCM nhiệm nhiệm kỳ IX (2017 –...

Theo quyết định số 062/QĐ.HĐTS, ra ngày ngày 08 tháng 3 năm 2018  của HĐTS GHPGVN về việc chuẩn y thành phần...