TP. Thủ Đức: Lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm

5

PGTPHCM – Sáng ngày 28/3/2024 (19/02 ÂL), đông đảo Phật tử vân tập trước tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức) để lễ bái và tụng kinh nhân kỷ niệm khánh đản của Ngài.

Chứng minh buổi lễ có Hoà thượng Thích Trí Quảng – Pháp chủ GHPGVN, phương trượng chùa Huê Nghiêm cùng chư tôn đức Tăng Ni.

Phật tử khắp nơi đã vân tập về đạo tràng từ rất sớm để tham dự khoá lễ.

Hoà thượng phương trường chùa Huê Nghiêm đã quang lâm nguyện hương cúng dường, thành kính lễ bái trước tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.

Sau đó, chư Tăng hướng dẫn đạo tràng tụng thời kinh Phổ môn, phát nguyện tu học theo hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm.

Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ