Chương trình Đại Giới đàn Bửu Huệ PL.2567 – Dl.2023

2462

PGTPHCM – Đại Giới đàn “Bửu Huệ” PL.2567 – DL.2023 sẽ được diễn ra  từ ngày 04, 17 đến 23 tháng 11 năm 2023  (Ngày 21/9, mùng 05 – 11/10/Quý Mão) tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10).

Ban kiến đàn vừa ra thông báo cụ thể về chương trình Đại Giới đàn “Bửu Huệ” PL.2567 – Dl.2023  như sau: