Danh sách giới tử Đại giới đàn Bửu Huệ

165

Danh sách giới tử trúng tuyển kỳ khảo hạch, trở thành giới tử của Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức từ 17 đến 23-11-2023 (5 đến 11-10-Quý Mão).

 VP.BTS GHPGVN