Các tự viện ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát

20

PGTPHCM – Tối ngà 28/3/2024, nhiều tự viện ở Thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm tổ chức các khoá Lễ nhân ngày đức Quán Thế Âm đản sanh.

* Tại chùa Giác Ngộ (Q.10):

Thượng tọa Thích Nhật Từ – trụ trì chùa Giác Ngộ có thời thuyết pháp nhắc nhở Phật tử tu học và nêu hành trạng của Đức Quán Thế Âm được đề cập trong kinh tạng.

Thượng toạ chia sẻ về những hóa thân của Bồ-tát Quan Thế Âm, sự hiến tặng năng lượng từ bi, trí tuệ, sự không sợ hãi của Bồ-tát. Đó là tấm gương để Tăng Ni, Phật tử noi theo để thực hiện tâm từ bi, phụng sự cuộc đời và phục vụ cuộc sống, là chất liệu để nương tựa trên bước đường học Phật, tu nhân theo dấu chân của Đức Thế Tôn. Đại chúng cũng đồng thanh tụng thời kinh Phổ môn ôn lại hạnh nguyện của Bồ-tát và thắp lên những ngọn hoa đăng nhân Khánh đản Đức Quán Thế Âm.

Chùa Giác Ngộ

* Tại chùa Pháp Võ (Nhà Bè):

Hơn 200 Phật tử địa phương vâ. Tập về đạo tràng chùa Pháp Võ nhân ngày Khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm (19/02 ÂL) để tham dự khóa lễ “Ngũ bách danh” và cùng tu tập, ôn lại hạnh nguyện của Bồ-tát.

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Thường trực Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Pháp Võ có thời thuyết pháp “Niềm tin của Phật tử đối với Đức Quán Thế Âm”.

Qua đó giúp Phật tử hiểu, học hạnh nguyện từ bi, trí tuệ, sự không sợ hãi của Bồ-tát Đức Quán Thế Âm và áp dụng trong đời sống.

P.V

* Tại chùa An Hoà (TP.Thủ Đức):

Đông đảo Phật tử đã vân tập về đạo tràng An Hoà tham dự khoá lễ lạy Ngũ Bách Danh trong 3 ngày từ 26 đến 28/3/2024.

Dưới sự hướng dẫn của Thượng toạ Thích Minh Thuận – Trụ trì chùa An Hoà, đã hướng dẫn Phật tử nghi thức Lạy Ngũ Bách Danh, niệm hoonhf danh đức Quán Thế Âm Bồ Tát và đi kinh hành quanh tôn tượng Ngài.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và hoàn mãn trong sự hoan hỷ của mọi người.

Hoa Hạnh