Hóc Môn: Lễ Bố Tát kỳ đầu tiên mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2568

178

PGTPHCM – Sáng ngày 29/04 Giáp Thìn (06/05/2024), tại Văn Phòng Ban Trị sự huyện Hóc Môn – Chùa Giác Nguyên (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) đã trang nghiêm cử hành lễ Bố tát thính giới kỳ đầu tiên của BTS GHPGVN huyện Hóc Môn.

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Minh – Chứng Minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn; Thượng tọa Thích Minh Thanh – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn; Thượng tọa Thích Lệ Tâm – Phó Trưởng ban Thường trực Phật giáo huyện Hóc Môn; Thượng tọa Thích Chơn Trí – Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn; Đại đức Thích Huệ Thông – Phó Ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN Huyện Hóc Môn; cùng chư tôn đức Thường trực, các Ban ngành trực thuộc, chư vị hành giả an cư từ các tự viện trên địa bàn huyện Hóc Môn đồng tham dự.

Sau khi niêm hương bạch Phật, Thượng tọa Thích Chơn Trí – Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn đã đại vị chư Tăng trùng tuyên giới bổn với sự đồng nhất tâm thính giới cũng như hồi hướng của toàn thể chư vị hành giả.

Theo truyền thống của Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn, chư Tăng trên địa bàn huyện sẽ vân tập về Bố tát, thính giới vào sáng ngày 14 và 29 ÂL hàng tháng, chung tại các tự viện trên địa bàn huyện, nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, trau giồi Giới – Định – Tuệ, hòa hợp Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.

Sau thời bố tát, toàn thể chư vị hành giả đã vân tập về Tổ đường, đảnh lễ chư vị Tổ sư qua các thời đại, tri ân những vị tiếp nối truyền bá Phật pháp, sau đó thực hiện nghi thức quá đường trong sự trang nghiêm và thanh tịnh.

Theo Nội quy Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, việc Bố tát hàng tháng trong mùa An cư Kiết hạ là vô cùng cần thiết cho các Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni đệ tử Phật. Bố tát – tụng Giới nhằm giúp các Tỳ kheo, Tỳ kheo-Ni nghe lại Giới luật do chính đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng thuyết. Bố tát là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, nhằm nuôi lớn bản thể thanh tịnh của Tăng là dịp định kỳ để chư Tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ, cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia, theo đó phát triển huệ mạng trong sự thanh tịnh, giữ gìn sinh mệnh của Tăng đoàn.

Nghi thức Bố tát thính giới còn là dịp để chư vị Tỳ kheo, Tỳ kheo ni cùng nhau đọc tụng lại giới bổn, nhớ lại những giới điều mà Đức Phật đã chỉ dạy. Qua đó, mỗi vị sẽ tự quán xét, kiểm điểm lại bản thân mình. Nếu có gì sai phạm thì sám hối và cố gắng sửa đổi; nếu đã giữ gìn giới luật nghiêm minh thì cứ vậy mà phát huy.

Tin: LÊ MINH ; Ảnh: BAN TTTT PG HÓC MÔN