Quận 12: Chư Tôn đức Ban Trị sự và Tăng Ni trụ trì các tự viện bố tát tại chùa Quảng Đức

136

PGTPHCM – Ngày 29/04 Giáp Thìn (06/05/2024), tại trường hạ chùa Quảng Đức đã trang nghiêm diễn ra lễ Bố tát thính giới của BTS GHPGVN quận 12, đây là kỳ bố tát đầu tiên nhân mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2568.


Buổi lễ có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Anh, Hòa thượng Thích Trí Tâm – đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 12; cùng chư Tôn đức Thường trực, Ủy viên các Ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN quận 12; chư vị hành giả từ các tự viện trên địa bàn quận 12 đồng tham dự.

Tại tổ đường, chư Tăng lễ Tổ, và tuần tự vân tập lên chánh điện.

Tiếp đó, Hòa thượng chứng minh niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, tụng chú Đại bi, sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Đại đức Thích Pháp Toàn – Phó Thư ký kiêm Trưởng Ban Nghi Lễ Phật giáo quận 12, Trụ trì chùa Quảng Đức, Hóa chủ Trường hạ đã tác bạch báo cáo túc số chư tôn đức dự lễ Bố tát và đại vị chư Tăng trùng tuyên giới bổn, thuyết giới Tỳ kheo và Bồ tát.

Bố tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Trong mùa An cư kiết hạ, chư hành giả mỗi tháng thực hiện 2 kỳ Bố tát, thính giới, cùng ôn lại những lời Đức Phật dạy, nhằm trưởng dưỡng nội lực tu tập, thanh tịnh tự thân và hòa hợp Tăng đoàn.

Giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Đức Phật dạy rằng: “Giới luật còn là Phật pháp còn”. Ngày nào người đệ tử Phật còn giữ gìn giới luật, thì ngày đó đạo pháp còn tồn tại và phát triển. Cho nên, việc giữ gìn giới luật, không chỉ đem lại lợi ích lớn cho các hành giả, kiến tạo nền tảng vững chắc cho tự thân trên con đường tiến tu đạo nghiệp, thành tựu Giới- Định – Tuệ, hướng đến sự giải thoát, giác ngộ; mà việc giữ gìn giới luật còn đem lại lợi ích rất lớn cho tha nhân, cho Phật pháp và cho cộng đồng xã hội.

Trong mùa an cư, chư Tăng tập trung Bố tát chung mỗi tháng hai kỳ vào ngày 14 và 30 âm lịch, nhằm để nhắc nhở tự thân nghiêm trì giới luật, tấn tu đạo nghiệp, góp phần duy trì sự hòa hợp, thanh tịnh, nhằm duy trì mạng mạch Phật pháp thường còn tại thế gian. Ngoài ra, những ngày này là dịp sinh hoạt, phổ biến các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự đến chư Tăng.

Tin: LÊ MINH; Ảnh: Ban TTTT PG Q.12