Quận 3: Chư Tăng Ni bố tát, sinh hoạt Tăng sự tại chùa Hưng Phước

30

PGTPHCM – Sáng ngày 05/06 (29/04/Giáp Thìn), chư Tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Trụ trì các tự viện, thành viên Ban Trị sự và Tăng Ni hành giả an cư Phật giáo Quận 3 đã vân tập Trường hạ chùa Hưng Phước để sinh hoạt Tăng sự chung định kỳ trong mùa an cư PL.2568.
Tại buổi lễ, chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Cố vấn, chư Tăng thành viên Ban Trị sự và các điểm an cư tại chỗ đã cùng Bố tát, thính giới chung tại chánh điện.

   

Thượng tọa Thích Minh Trí – Phó Hoá chủ Hạ Trường trùng tuyên Tỳ kheo giới bổn.

Tiếp đó, chư Tăng Ni hành giả các Trường hạ cung đón Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM đến thăm và có thời thuyết giảng về công đức an cư, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tu học và giải đáp một số nội dung về Giới Luật.

Kết thúc thời sinh hoạt, Tăng Ni hành giả cử hành nghi thức quá đường chung, sau đó trở về trụ xứ, khép lại lễ bố tát lần 1 trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Được biết, Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568, Phật giáo Quận 3 có các trường hạ tập trung: chùa Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi, Hưng Phước, Phật Đà, Candaransi (Nam tông Khmer), Phước Hòa và thiền viện Quảng Đức với 492 hành giả an cư.

BAN TTTT PG Q.3