Ban Trị sự Phật giáo quận 7, huyện Nhà Bè (TP.HCM) tác pháp Tự tứ mãn hạ

102

Ngày 8/8, Ban Trị sự Phật giáo quận 7, huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã tổ chức lễ tác pháp Tự tứ mãn hạ sau 3 tháng nghiêm cần tu học.

* Tại hạ trường chùa Tân Long (quận 7, TP.HCM), các hành giả sau khi đảnh lễ chư vị Tổ sư tại Tổ đường đã vân tập chánh điện, đảnh lễ Tam bảo, trang nghiêm đồng khải bạch Tự tứ.

Sau khóa lễ Tự tứ, Thượng tọa Thích Hoằng Ninh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN quận 7 cùng chư tôn đức Phật giáo quận đã đảnh lễ tác bạch khánh tuế đến Hòa thượng Thích Giải Kinh, Hòa thượng Thích Đạt Phước, Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Hòa thượng Thích Giải Thiện.

* Tại hạ trường chùa Đức Phú, huyện Nhà Bè (TP.HCM), Ban Trị sự Phật giáo huyện cũng tổ chức tác pháp Tự tứ cho chư Tăng sau 3 tháng An cư kiết hạ.

Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Hòa thượng Thích Huệ Thành, đồng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện hướng dẫn chư Tăng vân tập về chánh điện, thực hiện nghi thức đối thú cầu sự thỉnh lỗi, để sám hối nhằm thanh tịnh bản thân sau ba tháng cùng cấm túc tu tập.

Sau khi kết thúc tác pháp Tự tứ, Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè sách tấn các hành giả tiếp tục cố gắng thực hành những điều mà bản thân đã học, tu trong suốt 3 tháng qua.

Thượng tọa Trưởng ban cũng hy vọng các hành giả sau khi trở về trú xứ của mình hoằng pháp lợi sinh, là tấm gương sáng cho hàng Phật tử.

Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ