[TRỰC TIẾP] Lễ tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 của GHPGVN TP. Hồ Chí Minh

141

TP. HCM – Sáng nay ngày 24/01/2024 (14/12 Quý Mão), tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10) sẽ diễn ra Lễ tổng kết hoạt động năm 2023 của GHPGVN TP. Hồ Chí Minh. Chương trình được trực tiếp trên trang nhà pgtphcm.vn