Lễ tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Thiện Hoa sẽ diễn ra vào ngày mai tại Việt Nam Quốc Tự

76

Sáng mai, tại Việt Nam Quốc Tự, vào lúc 07 giờ 00 ngày 24/01/2024 (14/12/Quý Mão) diễn ra lễ tưởng niệm 50 năm ngày viên tịch cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa (1973 – 2024).

Tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Tăng Ni sẽ ôn lại đạo nghiệp  của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa, dâng hương lời tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa và chư Tôn Thiền đức tiền bối hữu công.

Khánh mời gồm chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP, chư tôn đức lãnh đạo BTS Thành phố Thủ Đức, 21 quận huyện và các Ban chuyên ngành trực thuộc; Đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp, sở tại đồng tham dự.

VP.BTS GHPGVN