Thảo Đường Thiền Tự khai Kinh Dược Sư cầu an đầu năm mới Giáp Thìn 2024

24

PGTPHCM – Sáng ngày 15/02/2024, Đạo tràng Thảo Đường Thiền Tự (Q.6), đã trang nghiêm tổ chức lễ khai Kinh Dược Sư cầu an theo phong tục Phật giáo Hoa tông đầu năm mới Giáp Thìn 2024.

Đại đức Thích Liễu Minh, Phó ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP, Phó Ban Trị sự GHPGVN quận 6, trụ trì Thảo Đường Thiền Tự, cùng Tăng chúng tại tự viện đã tiến hành nghi lễ bạch Phật khai kinh, cầu an và tụng Kinh Dược Sư.

Lễ cầu an, thời khóa tụng Kinh Dược Sư diễn ra từ ngày mùng 6 tháng Giêng hàng năm tại Thảo Đường Thiền Viện, với Pháp hội Dược Sư nguyện cầu đất nước bình an, tật bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc, vạn sự kiết tường trong năm mới.

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tượng trưng cho ba nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh. Danh hiệu của bảy Đức Phật chính là bảy phương thuốc để trị liệu thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh của chúng sanh bằng sự thanh tịnh.

Tu tập theo kinh Dược Sư, hành giả phải lắng lòng thanh tịnh trì niệm danh hiệu của từng Đức Phật, làm cho ánh sáng lưu ly an lành xuất hiện. Chính vì vậy, hầu hết các tự viện đều khai đàn tụng Kinh Dược Sư đầu năm mới để quý Phật tử cùng nhau tu tập theo hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư.

Hoàng Phương