Quận 10: BTS GHPGVN quận tổ chức lễ Bố Tát thính giới tại Chùa Bửu Đà Quận 10

39

PGTPHCM – Chiều ngày 29/04 Giáp Thìn (nhằm ngày 06/05/2024), tại Chùa Bửu Đà – Quận 10 đã trang nghiêm diễn ra lễ Bố tát thính giới kỳ đầu tiên của BTS GHPGVN quận 10 nhân mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2568.


Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Như Tín – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; cùng chư Tôn đức Thường trực, Ủy viên các Ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN quận 10; cùng hơn 100 vị hành giả của các tự viện trên địa bàn quận 10 đồng tham dự.

Chư tôn đức đảnh lễ Tổ sư tại tổ đường, tuần tự theo hạ lạp vân tập tại chánh điện.

Theo đó, Hòa thượng thiền chủ niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, tụng chú Đại bi, sám hối thanh tịnh tam nghiệp và tác bạch báo cáo túc số chư tôn đức dự lễ Bố tát.

Đại đức Thích Thị Vinh thông kiểm số chúng

Hòa thượng Thích Như Tín – Uỷ viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, đã đọc Khai giới kinh và trùng tuyên giới luật đến chư Tăng.

Hòa thượng Thích Như Tín – Uỷ viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Đại đức Thích Trung Nghĩa – Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN quận 10, đại vị thuyết giới Tỳ kheo và Bồ tát.

Trên tinh thần giới luật do đức Phật chế định, mỗi năm, chư Tăng đều tập trung tại một trú xứ để an cư trong 3 tháng và mỗi nửa tháng sẽ tổ chức tụng giới một lần nhằm sách tấn các hành giả, phát lồ sám hối, trưởng dưỡng giới đức, góp phần duy trì sự hòa hợp, thanh tịnh, nhằm duy trì mạng mạch Phật pháp thường còn tại thế gian. An cư là thời gian quý báo để chư vị hành giả an cư tập trung về một trú xứ để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ, theo đó mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2568, chư Ni quận 10 tập trung tại chùa Từ Nghiêm để thính giới, chư Tăng quận 10 sẽ tập trung luânvề mỗi trú xứ được Thường trực ấn định luân phiên mỗi tháng để thính giới.

Tin, Ảnh: LÊ MINH