Phân ban Ni giới T.Ư họp chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết cuối năm 2023

33

PGTPHCM – Chiều ngày 02/12/2023, tại Tổ đình Từ Nghiêm (Quận 10) Văn phòng Phân ban Ni giới T.Ư – Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư đã tổ chức phiên họp Chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết cuối năm 2023 của Phân ban Ni giới T.Ư.

Tham dự và chứng minh phiên họp có Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, UVTT HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích Nữ Như Như, Ni trưởng Thích Nữ Đàm Lan, Ni trưởng Thích Nữ Như MInh- đồng Phó Thường trực Phân ban; chư Tôn đức Ni Phó phân ban và các thành viên phân ban.

Sau lời phát biểu khai mạc của Ban Tổ chức, Ban Thư ký đã trình bày báo cáo sơ nét về các hoạt động của Phân ban đã diễn ra trong thời gian qua; Đồng thời, trình bày kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2023 của Phân ban.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp cho kế hoạch, chư Tôn đức tham gia hội nghị đã thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2023 của Phân ban Ni giới T.Ư vào tháng 12 tại Thiền viện Quảng Đức – Văn phòng II T.Ư Giáo hội (Quận 3, TP.HCM).

Thông tin Ni giới