Công văn Tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghi thường niên kỳ 3, khóa IX GHPGVN

132

Sáng nay ngày 5/12, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hồ Chí Minh đã ra công văn số 330/BTS-VP do Hòa thượng Thích Lệ Trang – Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP ấn ký về việc Tấn phong giáo phẩm tại Hội nghi thường niên kỳ 3, khóa IX GHPGVN

VP.BTS GHPGVN