[ẢNH] BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận huyện khánh tuế Đức Pháp chủ

62

PGTPHCM – Sáng 02/02 (Nhằm ngày 23 tháng chạp), chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận huyện TPHCM đảnh lễ, khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh đạo sư của Phật giáo TP – Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, trước dịp Tết cổ truyền dân tộc, Xuân Giáp Thìn 2024.

 

Tại chùa Huê Nghiêm, Hòa thượng Thích Lệ Trang – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP đại diện chư tôn đức cố vấn, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phân ban Ni giới, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và các quận huyện TPHCM dâng lời vấn an, khánh tuế.

Hòa thượng Thích Lệ Trang dâng lời tri ân Đức Pháp chủ, vị Chứng minh đạo sư GHPGVN TP.HCM đã định hướng cho chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo TP trong các hoạt động Phật sự được ổn định và phát triển, giúp cho Tăng Ni thành phố được an thân tấn đạo, phụng sự đạo pháp và nhân sinh.

Đáp từ, Đức Pháp chủ GHPGVN Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng khuyến tấn chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận huyện TPHCM cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác an sinh xã hội tại Tp.Hồ Chí Minh, đồng hành với chính quyền TP giúp đỡ cho bà con có đời sống khó khăn được tốt đẹp đúng với tinh thần hộ Quốc an dân của truyền thống Phật giáo Việt nam.

Đại lão Hòa thượng cũng tán thán công đức đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử TP trong những thành tựu Phật sự nổi bật trong năm vừa qua, đặc biệt là tinh thần hòa hợp, vì lợi ích chung của số đông, phụng sự đạo pháp, dân tộc.

Ngài khuyến tấn Tăng Ni nỗ lực tu hành, giữ gìn đạo hạnh, dấn thân phụng đúng với tinh thần của người xuất gia, giới luật Phật giáo.

NGUYỄN TẤN – Ảnh : T.THẮNG