[ĐGĐ Bửu Huệ] Ban kiến đàn thăm Giới trường chùa Huệ Nghiêm, chùa Thanh Tâm

0
55

Chiều ngày 17/11, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, Ban kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ PL.2567 đã đến thăm Giới trường Tăng Phật giáo Bắc Tông tại chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân), Giới trường Ni Phật giáo Bắc Tông tại chùa Thanh Tâm (Huyện Bình Chánh).

Ảnh: GNO

Đoàn do HT.Thích Lệ Trang – Ủy viên Ban Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng BTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP. HCM, Chánh chủ Đàn làm Trưởng đoàn.

Tháp tùng với Hòa thượng còn có sự hiện diện của HT.Thích Nhật Hỷ – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPG TP; TT.Thích Thiện Quý – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS TP; TT.Thích Quang Thạnh – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm trưởng Ban Giáo dục GHPGV TP, TT.Thích Trung Nguyện – Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP, TT. Thích Tâm Hải – Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Thông tin – Truyền thông GHPGVN TP. ĐĐ. Thích Trí Đức – Phó Thư ký, Phó Văn phòng BTS GHPGVN TP. TT. Thích Hải Đạt – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP. HCM.

Ảnh: GNO

Tại các nơi đến, Hòa thượng Chánh chủ Đàn lắng nghe Ban quản giới tử hai giới trường báo cáo về tình hình nhập chúng, cũng như một số hoạt động tu học, và sám hối tam nghiệp của giới tử trong ngày đầu tiên.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng của Ban Điều hành, các Tiểu ban đã tổ chức đàn giới trang nghiêm, thanh tịnh.
Hòa thượng mong muốn, trong suốt quá trình Đại giới đàn diễn ra, chư tôn đức Ban điều hành hai giới trường Tăng Ni Phật giáo Bắc Tông hoan thành tốt trách nhiệm của mình, hỗ trợ cho các giới tử an tịnh thân tâm, lãnh thọ giới pháp trang nghiêm.

Tại đây, Hòa Thượng còn khuyến tấn giới tử tại hai giới trường chùa Huệ Nghiêm dành cho Tăng, chùa Thanh Tâm dành cho Ni cần phải nghiêm túc tuân thủ thanh quy Giới trường, tinh tấn sám hối tam nghiệp cho thanh tịnh để tấn đàn thọ nhận giới pháp.

Hòa Thượng Chánh chủ Đàn chúc các giới tử giữ tâm kiên định, trang nghiêm đúng pháp, đúng luật trước khi nhập đàn thọ giới.

NHÓM PV PGTPHCM