Tưởng niệm Hòa thượng Thích Nhật Lệ

0
38

Sáng ngày 27/8/2022, tại chùa Hải Quang (P.3, Q.Tân Bình, TP.HCM)  trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần 35 cố HT.Thích Nhật Lệ – nguyên Phó ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP, trụ trì chùa Hải Quang.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN Q.Tân Bình, Tăng Ni trụ trì các tự viện dâng nén tâm hương, tưởng nhớ đến công đức tu hành của cố HT. Thích Nhật Lệ – nguyên trụ trì chùa Hải Quang.

Tại lễ tưởng niệm, TT. Thích Minh Đức – Giám tự Chùa Diệu Đế, học trò của HT. Thích Nhật Lệ, đọc điếu văn tưởng nhớ cố Hòa thượng ân sư.

Hòa thượng Thích Nhật Lệ, pháp danh Tâm Hòa tự Thành Quang, hiệu Nhật Lệ thuộc phái Thiền Lâm Tế đời thứ 43 – sinh ngày 9-9-Đinh Mão (1927) tại Trà Trì, Hải Xuân, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Thuở thiếu thời, Hòa thượng hiếu học, bản chất thông minh, có năng khiếu về thơ văn ca phú. Vốn sinh trưởng trong một gia đình sùng kính đạo Phật, Hòa thượng lại được song thân thường xuyên hướng dẫn, thân cận với các bậc cao tăng thạc đức tại tỉnh nhà nên sớm giác ngộ sự giả hợp của cuộc đời. Hòa thượng xuất gia năm 15 tuổi, 20 tuổi thọ giới Sa-di và năm 23 tuổi thọ giới Cụ túc, tự Pháp đời thứ 43 phái Thiền Lâm Tế; HT.Từ Nhơn là thầy tế độ; HT.Mật Nguyện, HT.Trí Thủ là thầy giáo thọ.

Với chí nguyện thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, Hòa thượng vân du cầu học và hành Phật sự tại nhiều ngôi chùa như: tổ đình Linh Quang, chùa Đồng Tri, Sắc Tứ Tịnh Quang (Quảng Trị), Diệu Đế, Báo Quốc, Linh Quang (Huế), Hải Đức (Nha Trang) và Hải Quang (TP.HCM).

Suốt 25 năm trụ trì chùa Hải Quang, Hòa thượng đã hướng dẫn nhiều đồ chúng và Phật tử tu học; đồng thời thành tựu mọi Phật sự do Giáo hội giao phó. Vì vậy, ngài luôn được đồ chúng kính thương, pháp lữ thân cận, Giáo hội tán dương.

Thuận thế vô thường, Hòa thượng xả báo thân ngày 2/8/Đinh Mão (24/9/1987) tại chùa Linh Quang (Huế), trụ thế 61 năm, 38 Hạ lạp. Hiện bảo tháp được tôn trí tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang theo tâm nguyện của cố Hòa thượng lúc sinh thời.

TUẤN VIỆT