TP. Thủ Đức: BTS cùng Phân ban Ni giới viếng tang HT. Nhật Thiện

37

PGTPHCM – Ngày 01/12/2023, Chư tôn đức trong BTS GHPGVN TP.Thủ Đức cùng Phân ban Ni giới TP. Thủ Đức đã đến viếng tang Hòa thượng Thích Nhật Thiện viên tịch.

Tháp tùng cùng phái đoàn có chư tôn đức BTS GHPGVN TP.Thủ Đức cùng Phân ban Ni giới TP. Thủ Đức cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trên địa bàn TP. Thủ Đức.

Trước Giác linh đài, Chư tôn đức đã thắp hương cầu nguyện giác linh cố HT. Thích Nhật Thiện cao đăng Phật quốc.

Sau đó, Chư tôn đức Ni đã thành kính thắp nén tâm hương và hữu nhiễu kim quan Giác linh Hoà thượng.

Như đã thông tin, do niên cao lạp trưởng cố Hòa thượng Thích Nhật Thiện đã thâu thần viên tịch lúc 6h00 ngày 30 tháng 11 năm 2023 (nhằm ngày 18/10 năm Quý Mão) tại chùa Kiều Đàm (số 1, đường 138, phường Tân Phú , TP Thủ Đức). Trụ thế: 97 năm. Hạ lạp: 60 năm.

Lễ truy điệu được cử hành lúc 6 giờ 00’ sáng ngày 03/12/2023 (nhằm ngày 21/10 năm Quý Mão). Sau đó, phụng tống kim quan đến Trung tâm hỏa táng Phúc An Viên – TP.Thủ Đức làm lễ trà tỳ.

Phật giáo TP. Thủ Đức