Tăng Ni Phật giáo Quận 3 bế giảng Khóa An cư Kiết hạ PL.2566

0
12

Sáng nay, ngày 09/8/2022 (nhằm 12/7/ Nhâm Dần), tại chùa Minh Đạo (Phường 9, Quận 3) – Trụ sở văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, đã trang nghiêm tác pháp Tự tứ, tổ chức Lễ Tổng bế giảng Khóa An cư Kiết hạ PL.2566 – DL.2022.

Chứng minh và tham dự có sự hiện diện của: HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thiền chủ Trường hạ chùa Minh Đạo; HT.Thích Thiện Đức – Uỷ viên TT HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM cùng chư Tôn Hòa thượng Ban Chứng minh, Ban Cố vấn. Đại chúng gồm chư Tăng hành giả an cư là Thành viên Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, Trụ trì các Tự viện và các điểm an cư tại chỗ trên địa bàn Phật giáo Quận 3.

Chư Tôn đức Tăng vân tập chánh điện chùa Minh Đạo, chư Tôn Hòa thượng đã thành kính niêm hương bạch Phật, đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, thực hiện các nghi thức Tự tứ theo truyền thống.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng Khóa An cư Kiết hạ PL.2566 – DL.2022 dưới sự chứng minh của Chư Tôn giáo phẩm: HT. Thích Như Tín – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Quận 3; HT. Thích Thiện Đức – Ủy viên TT HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP. Hồ Chí Minh; HT. Danh Lung – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. HCM; HT. Jung Mook – Đại diện Phật giáo Hàn quốc tại TP. HCM; HT. Thích Nhựt Hỷ – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP. Hồ Chí Minh; cùng quý Hòa thượng Ban Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN Quận 3; TT. Thích Thiện Quý – UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Trung Nguyện – UV HĐTS Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Thành phố; TT. Thích Thiện Bửu – Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 3 cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Quận 3, Trụ trì các Tự viện, đại diện Ban Chức sự các Trường hạ và Tăng Ni hành giả an cư thuộc tất cả các hệ phái trên địa bàn Phật giáo Quận 3.

Được biết, toàn Quận 3 có 482 Tăng Ni an cư tại 13 điểm An cư (theo hệ phái Bắc tông) trong đó có 06 điểm An cư tập trung (Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Tổ đình Minh Đạo, chùa Xá Lợi, chùa Hưng Phước, chùa Phật Đà (dành cho chư Tăng) và chùa Phước Hòa (dành cho chư Ni)), 7 điểm An cư tại chỗ và 01 điểm An cư truyền thống của hệ phái Nam Tông Khmer tại chùa Chantarangsa

Mỗi tháng 2 kỳ, hành giả các Trường hạ vân tập tại trú xứ bố tát, thính giới. Đối với các điểm an cư tại chỗ, chư Tăng bố tát tại chùa Minh Đạo, chư Ni bố tát tại chùa Phước Hòa. Đặc biệt, tại Trường hạ chùa Minh Đạo, sau mỗi kỳ trưởng tịnh là sinh hoạt Tăng sự chung của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, sau đó Tăng Ni hành giả tại các trú xứ đồng tập hợp để thính pháp do chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội các cấp thuyết giảng.

Ban TT-TT Phật giáo Quận 3