Qui trình giao nhận hồ sơ thọ giới Đại Giới Đàn Quảng Đức

0
10

Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM xin thông báo đến Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận – Huyện, Hội đồng Điều hành Học viện PGVN, Ban Giám hiệu Trường Cao – Trung cấp Phật học Tp. Hồ Chí Minh và Tăng – Ni các Tỉnh – Thành thời gian nộp hồ sơ thọ giới về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh từ mùng 9/6/ÂL đến hết ngày 13/6/ÂL (thứ Ba 16/7/2013 – thứ Bảy 20/7/2013)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN TRỊ SỰ
—–oOo—–
Số:          276/TB/BTS-PGTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 6 năm 2013

THÔNG BÁO

QUY TRÌNH GIAO NHẬN HỒ SƠ THỌ GIỚI

ĐẠI GIỚI ĐÀN “QUẢNG ĐỨC” PL.2557 – DL.2013

Kính gởi: 

– QUÝ BAN TRỊ SỰ GHPGVN 24 QUẬN – HUYỆN

– HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VN TẠI TP.HCM.

– BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG PHẬT HỌC tại TP.HCM

– CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG-NI TRỤ TRÌ CÁC TỰ VIỆN TRONG THÀNH PHỐ.

Kính bạch chư Tôn Đức,

Thực hiện tinh thần Thông báo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM v/v kế hoạch tổ chức Đại Giới Đàn “Quảng Đức” PL.2557 – DL.2013.

Nay, Ban Tăng sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh xin thông báo đến Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận – Huyện, Hội đồng Điều hành Học viện PGVN, Ban Giám hiệu Trường Cao – Trung cấp Phật học Tp. Hồ Chí Minh và Tăng – Ni các Tỉnh – Thành thời gian nộp hồ sơ thọ giới về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh (Chùa Ấn Quang – 243 Sư Vạn Hạnh, P.9, Quận 10) từ mùng 9/6/ÂL đến hết ngày 13/6/ÂL (thứ Ba 16/7/2013 – thứ Bảy 20/7/2013)

LỊCH NHẬN HỒ SƠ CỦA CÁC ĐƠN VỊ NHƯ SAU:

GIỜTHỨNGÀY (AL)NGÀY (DL)NHẬN HỒ SƠ CÁC QUẬN – HUYỆN
8h–10h 00Ba09/616/7Q. 1; Q. 2; Q. 3; Q.4; Q.5; Q.6
8h–10h 0010/617/7Q.7; Q.8; Q.9; Q.10; Q.11; Q.12
8h–10h 00Năm11/618/7Q.Bình Thạnh; Q.Gò Vấp Q.Phú Nhuận; Q. Thủ Đức Q.Tân Bình; Q.Tân Phú
8h–10h 00Sáu12/619/7Q.Bình Tân; H.Bình Chánh H.Hóc Môn; H.Nhà Bè H.Củ Chi; H.Cần Giờ
8h–10h 00Bảy13/620/7Học viện PGVN, Trường Phật học TP và Giới tử các Tỉnh – Thành.

– Sau thời gian quy định nêu trên, Văn phòng sẽ không nhận hồ sơ thọ giới của các đơn vị nộp trễ hạn với bất cứ lý do nào.

– Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chỉ nhận hồ sơ từ các BTS/PG Q/H, HVPGVN, Trường Trung cấp Phật học, là những đơn vị có thẩm quyền trực tiếp nộp hồ sơ thọ giới tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM theo khung thời gian quy định nêu trên; Văn phòng không nhận hồ sơ cá nhân tự nộp dưới mọi hình thức (ngoại trừ Tăng – Ni các Tỉnh – Thành).

– Hồ sơ xin thọ giới của các Giới tử được tiến hành theo từng bước sauCác Giới tử lấy hồ sơ từ Website của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: www.thpgtphcm.vn/ban-nganh-phat-giao/ban-tang-su hoặc nhận trực tiếp từ Ban Trị sự các Quận – Huyện tại địa phương mình cư trú. Sau khi hoàn tất theo yêu cầu của hồ sơ, đem hồ sơ nộp tại Văn phòng Ban Trị sự PG Quận – Huyện. Ban Trị sự PG các Quận – Huyện có trách nhiệm:

1Xem xét hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu.

2. Ký duyệt các hồ sơ đã hoàn chỉnh.

3. Lập danh sách (theo mẫu của PG Thành phố – nhập vi tính và chép vào đĩa chuyển lên PG Thành phố cùng lúc với hồ sơ)

4. Phân hồ sơ theo từng loại: Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa ma na, Sa di Ni, Phật giáo Nam tông, Hệ phái Khất sĩ, Phật giáo người Hoa… mỗi loại hồ sơ được cho vào một bì nhựa ghi chú phía ngoài.

5. Khi nhận hồ sơ của Giới tử tại địa phương, Ban Trị sự các Quận – Huyện viết biên nhận hồ sơ (theo mẫu phổ thông tại địa phương). Khi chuyển giao hồ sơ đến Văn phòng PG Thành phố, Ban Tăng sự sẽ ký nhận. Sau khi thẩm tra xong sẽ chuyển biên nhận chính thức đến các Ban Trị sự Q-H để chuyển phát cho Giới tử.

6. Trong phần xác nhận của Ban Trị sự các Quận – Huyện cho hồ sơ của Giới tử, đề nghị Quý Ban Trị sự phân công cho vị Ni phụ trách Ni giới của địa phương, thay mặt Ban Trị sự xác nhận theo chức năng được giao.

7. Hồ sơ của Học viện Phật giáo cùng Trường Phật học cũng tiến hành từng bước như hướng dẫn trên.

8. Trường hợp Tăng – Ni các Tỉnh/ Thành hồ sơ cũng phải tiến hành theo từng bước như trên nhưng sau khi Ban Trị sự GHPGVN các Tỉnh/Thành giới thiệu xong thì đương đơn phải trực tiếp đem hồ sơ đến nộp tại Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM theo thời gian đã ấn định (không nhận qua đường Bưu điện hay các hình thức khác). Trường hợp Tăng – Ni đang theo học tại Học viện PGVN, Trường Phật học TP, nộp hồ sơ tại các đơn vị trên để được giới thiệu hoặc xác nhận của Học viện, BGH trường Phật học và chuyển về Văn phòng Phật giáo Thành phố.

Vì sự nghiệp Truyền Đăng Tục Diệm – Tiếp Dẫn Hậu Lai – Báo Phật Ân Đức, kính đề nghị chư Tôn đức hoan hỷ phổ biến rộng rãi nội dung thông báo này.

Kính chúc chư Tôn đức Pháp thể khinh an – Phật sự viên thành.

Nơi nhận:
– Như trên.
– Lưu.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự
(Đã ký)
 Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG