Quận 5:Bố tát, thính giới chung của chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận 5 tại chùa Vạn Phật

56

PGTPHCM – Sáng ngày 02/05 Giáp Thìn (nhằm ngày 07/06/2024), Ban Trị sự GHPGVN quận 5 đã trang nghiêm cử hành lễ Bố tát, thính giới chung kỳ đầu tiên trong mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2568 tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 5 – Chùa Vạn Phật.


Chứng minh và tham dự khoá lễ Bố tát có: Hoà thượng Thích Chơn Không – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 5, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM; Thượng toạ Thích Truyền Cường – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 5, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN TP.HCM; Thượng toạ Thích Trung Nghĩa – Phó Ban Thường trực GHPGVN quận 5; Thượng toạ Thích Giác Nghiêm – Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 5; Thượng toạ Thích Trung San – Phó Ban Trị sự GHPGVN quận 5; cùng chư Tôn đức Tăng Thường trực Ban Trị sự, các Ban ngành trực thuộc, chư vị hành giả từ các tự viện trên địa bàn quận đồng tham dự.

Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh, chư vị hành giả đã vân tập tại Tổ đường, đảnh lễ chư vị Tổ sư qua các thời kỳ.

Tiếp đó, chư Tôn đức tuần tự vân tập tại chánh điện cử hành khóa lễ niêm hương, yết ma và trùng tụng giới bổn Tỳ kheo và Bồ tát.

  

Thượng tọa Thích Trung San – Phó Ban Trị sự GHPGVN quận 5 tác bạch báo cáo túc số chư tôn Đức tham dự khóa lễ Bố tát.

Hòa thượng Thích Chơn Không – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 5, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM đã khai giới Kinh đến chư vị hành giả.

 

Thượng tọa Thích Trung San – Phó Ban Trị sự GHPGVN quận 5 đại vị chư Tăng thuyết giới Tỳ kheo và Bồ Tát đến chư vị hành giả.

Được biết, vào mỗi tháng ngày 16 và mùng 2 ÂL, chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận 5 sẽ vân tập về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 5 – Chùa Vạn Phật để thực hiện nghi thức Bố tát, thính giới chung.

Tin: LÊ MINH ; Ảnh: Ban TTTT PG QUẬN 5