Hòa thượng Thích Minh Thanh viên tịch

0
59

 Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN quận 5, môn đồ pháp quyến, thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 5, TP.HCM  kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Minh Thanh viên tịch.

Theo cáo phó cho biết, do niên cao lạp trưởng, bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 29-9-2021 (23-8-Tân Sửu). Trụ thế 73 năm – 52 Hạ lạp.

Sinh tiền, Hòa thượng Thích Minh Thanh nguyên là Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 5, nguyên Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 5, viện chủ chùa Bửu Sơn, 24 Xóm Vôi, phường 14, quận 5, TP.HCM.

Vì tình hình dịch bệnh tại TP.HCM còn phức tạp nên tang lễ Hòa thượng chỉ tổ chức trong phạm vi nội tự, ngưỡng mong chư tôn thiền đức Tăng Ni và trụ trì các tự viện trong địa bàn Phật giáo quận 5 hoan hỷ đồng gia tâm hộ niệm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng tân viên tịch cao đăng Phật quốc.


Nguyễn Bảo