Đề nghị các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước thiết lập trai đàn và tụng kinh cầu siêu cho các bệnh nhân tử vong vì Covid-19.

0
63

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo đề nghị các chùa tiếp nhận miễn phí tro cốt nạn nhân tử vong vì Covid-19 và tụng kinh cầu siêu cho các vong linh.

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước thiết lập trai đàn và tụng kinh cầu siêu cho các bệnh nhân tử vong vì Covid-19.

Đề nghị này xuất phát từ tình cảnh nhiều gia đình có người thân mất vì Covid-19 nhưng không thể tổ chức tang lễ do yêu cầu giãn cách xã hội.

“Các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thiết lập trai đàn cầu siêu cho các vong linh nạn nhân tử vong vì Covid-19 được siêu sinh tịnh độ theo nghi lễ trang nghiêm, truyền thống văn hóa dân tộc”, Hội đồng Trị sự yêu cầu.

Ngoài ra, Hội đồng Trị sự đề nghị giáo hội địa phương phối hợp với chính quyền sắp xếp các chùa có tháp thờ tro cốt tiếp nhận miễn phí, thờ phụng trang nghiêm và có danh sách cụ thể các hũ tro cốt của nạn nhân tử vong do Covid-19 thời gian này.\

BTV