Công văn mới nhất về việc An cư kiết hạ Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021 tại TP.HCM

0
122

Công văn do Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thừa lệnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ký gởi đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN, các ban chuyên môn GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện TP.HCM.

Theo đó, căn cứ công văn số 232/BTS-VP, ngày 24-5-2021, của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021 tại TP.HCM; trong đó có nội dung về lễ tác pháp an cư của GHPGVN Thành phố chuyển sang biện pháp “Hậu An cư (17/4 Âm lịch – 16/5 Âm lịch)”; Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 19/6/2021 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thông báo:

1. Đối với GHPGVN TP.HCM: Biện pháp “Hậu an cư” được chuyển sang “Tâm niệm an cư”.

– Đối tượng: Chư tôn đức Ban Trị sự, Thường trực các ban chuyên môn GHPGVN TP.HCM và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN 24 quậnhuyện.

– Lễ bố-tát định kỳ: Tùy tình hình diễn biến dịch Covid-19, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố sẽ có thông báo sau.

2. Đối với GHPGVN 24 quận huyện:

– Việc tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2565 tại địa phương đã được thực hiện đúng với tinh thần Giới luật, Giáo luật và các quy định phòng, chống dịch Covid-19; Các Ban tranh thủ thiết lập danh sách hành giả an cư và các thủ tục có liên quan (cấp sổ hạ…) gởi về văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN Thành phố (Việt Nam Quốc Tự, quận 10) để được xét duyệt (đóng dấu, cấp sổ hạ, giấy Chứng nhận…).

– Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 15/7/2021.


Toàn văn Công văn 241/BTS-VP về việc An cư Kiết hạ PL.2565, Dương lịch 2021

Minh Thuận