Ban Hướng dẫn Phật tử TP tặng quà cho đại diện các Đơn vị Gia đình Phật tử

0
23
Sáng ngày 03/07/2021 tại Chùa Thiên Tôn, An Bình. P.6, Q.5 đã tổ chức tặng quà cho đại diện các Đơn vị Gia đình Phật tử.
Hòa Thượng Thích Chơn Không – Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, Huynh trưởng cấp tấn Thị Cư Nguyễn thanh Minh Trưởng Phân ban, Huynh trưởng cấp tấn Minh Hạnh Huỳnh Văn Long – Phó trưởng Phân ban kiêm Chánh thư ký cùng một số thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử TP đã trực tiếp tặng quà đến các thành viên.
Chương trình ý nghĩa này nhằm chia sẻ một phần nào khó khăn mà một số Huynh trưởng – Đoàn sinh gặp phải vì toàn Tp.HCM giản cách xã hội theo chỉ thị 15 về phòng chống dịch Covid.
Do đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 10 của TP ban hành, BHD PB GĐPT TP.HCM đã linh động sắp xếp các khung giờ nhận quà giãn cách và các đơn vị cử đại diện đến nhận quà cho đơn vị mình. Mỗi lam viên khi đến nhận quà đều thực hiện khai báo y tế online & đều sát khuẩn tay nhanh.
Tin bài : Huynh trưởng Minh Hạnh.
Ảnh: Khối Truyền thông GĐPT