Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM khánh tuế chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị sự, BTS GHPGVN TP.HCM

28

PGTPHCM – Sáng ngày 01/02, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc 2024, Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM đã đến đảnh lễ khánh tuế chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị sự, BTS GHPGVN TP.HCM và chúc Tết đến chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.

Đoàn do Thượng tọa Thích Quang Thạnh – Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn.

Tháp tùng cùng đoàn còn có Thượng tọa Thích Phước Tiến – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Thành phố; Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Thượng tọa Thích Minh Cần, Thượng tọa Thích Thiện Chơn – đồng Phó Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo TP, cùng chư Tôn Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Thành phố.

Đoàn đã đến đảnh lễ khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Pháp Chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm – TP.Thủ Đức; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS GHPGVN tại chùa Minh Đạo – Quận 3; Hòa thượng Thích Lệ Trang – UVTT HĐTS, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự tại Việt Nam Quốc Tự – Quận 10.

Tại các nơi đến, Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã tác bạch khánh tuế chư Tôn Hòa thượng nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, Thương tọa báo cáo về những thành tựu Phật sự nổi bật mà Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã thực hiện trong năm 2023, đồng thời tri ân đến sự quan tâm, khuyến tấn, hộ trì của Đức Pháp chủ, Đức Phó pháp chủ, Chủ tịch HĐTS và chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Hồ Chí Minh.

Trước thềm xuân mới, Thượng tọa Trưởng ban cùng chư Tôn đức Ban Giáo dục Phật giáo Thành phố cầu nguyện mười phương gia hộ cho Đức Pháp chủ, Đức Phó pháp chủ, Chủ tịch HĐTS và Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo Thành phố cùng chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự đạo thọ miên trường để lãnh đạo Giáo hội phát triển ổn định, mãi là bóng đại thọ cho Tăng Ni hậu học nương tựa tu tập và phụng sự đạo pháp.

NGUYỄN BẢO tổng hợp, Ảnh : M.ĐỨC, P.THẮNG