Thời gian tổ chức Lễ Mộc Dục và tác pháp An cư PL. 2562

14

Ngày 16/05/2018, BTS GHPGVN TP.HCM đã có thông báo số 164/TB.BTS đến Chư Tôn đức Ban Trị sự, quý Ban Chuyên ngành GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện về việc  tổ chức Lễ Mộc Dục và tác pháp An cư PL. 2562 .

Thông báo nêu rõ, căn cứ kế hoạch số 102/KH.BTS và kế hoạch 103/KH.BTS của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, về việc tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ PL.2562 của Phật giáo Thành phố, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ Mộc Dục và tác pháp đối thú An cư PL. 2562 theo thời gian, địa điểm như sau:

–       Thời gian:

·      06 giờ 00, ngày 22/5/2018 (08/4/Mậu Tuất): LỄ MỘC DỤC

·      06 giờ 00, ngày 30/5/2018 (16/4/Mậu Tuất): LỄ ĐỐI THÚ AN CƯ

–       Địa điểm: Việt Nam Quốc Tự, số 242-244 đường 3/2, P.12, quận 10, TP.HCM.

–       Thành phần tham dự lễ Mộc Dục: Chư Tôn đức Ban Trị sự, quý Ban chuyên ngành GHPGVN Thành phố, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện, Tăng Ni trụ trì các cơ sở Tự viện, quý Phật tử các đạo tràng.

–       Thành phần tham dự lễ đối thú An cư: Chư Tôn đức Thành viên Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, Thường trực quý Ban chuyên ngành GHPGVN Thành phố và Ban Trị sự Phật giáo 24 quận/huyện (Trưởng ban, các Phó ban, Chánh và các Phó Thư ký), các Tân Tỳ kheo thọ giới tại Đại Giới đàn Trí Tịnh PL. 2561 của GHPGVN Thành phố.

·      Đối với chư Tôn đức Thành viên Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, Thường trực quý Ban chuyên ngành GHPGVN Thành phố và Ban Trị sự Phật giáo 24 quận/huyện (Trưởng ban, các Phó ban, Chánh và các Phó Thư ký) phải có 10 ngày huân tu tập trung tại trụ sở GHPGVN Thành phố (Việt Nam Quốc Tự), nếu chư Tôn đức phát tâm An cư tập trung tại Việt Nam Quốc Tự, hoan hỷ ghi danh tại văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN Thành phố từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/5/2018 (10/4/Mậu Tuất).

·      Đối với các Tân Tỳ kheo (thọ giới tại Đại Giới đàn Trí Tịnh PL. 2561 của GHPGVN Thành phố) đăng ký An cư tập trung tại Việt Nam Quốc Tự phải lập thủ tục theo mẫu đơn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố (liên hệ văn phòng Ban Tăng sự để nhận đơn hoặc in từ đường dẫn cuối bài trên trang web phatgiaotphcm.vn), thời hạn nộp đơn đến hết ngày 24/5/2018 (10/4/Mậu Tuất) và tập trung tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 14 giờ 00, ngày 28/5/2018 (14/4/Mậu Tuất). Các Tân Tỳ kheo nào không đăng ký An cư tại Việt Nam Quốc Tự, phải đăng ký An cư tập trung tại các Trường hạ của quý Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện.

Thông báo do HT.Thích Trí Quảng ấn ký.

VP.BTS GHPGVN TP.HCM