Phân công nhiệm vụ đến chư tôn đức Ban thư ký, Phó Văn phòng BTS GHPGVN TP.Hồ Chí Minh

0
95

PGTPHCM – Sáng ngày 7/9, tại Văn phòng BTS GHPGVN TP.Hồ Chí Minh (Việt Nam Quốc Tự, Quận 10) đã diễn ra phiên họp phân công nhiệm vụ đến chư tôn đức thành viên Phó văn phòng BTS GHPGVN TP.Hồ Chí Minh.

Phiên họp do Thượng tọa Thích Thiện Quý – Phó Trưởng Ban trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM chủ trì, cùng với sự hiện diện của Thượng Tọa Thích Trung Nguyện – Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM, Đại đức Thích Trí Đức – Phó Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM, Thượng Tọa Thích Minh Bảo, Thượng Tọa Thích Hải Đạt, Đại đức Thích Minh Thuận, Đại đức Thích Nhuận Hạnh, Đại đức Thích Thiện Châu – đồng Phó Chánh Văn phòng BTS , HT. Thích Tắc Huệ – Trợ lý Văn phòng BTS.

Tại phiên họp, Thượng tọa Phó Trưởng Ban trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM Thích Thiện Quý phát biểu phân công nhiệm vụ đến chư tôn đức Ban thư ký, Phó văn phòng Ban trị sự GHPGVN TP.HCM.

Theo đó, chư tôn đức Văn phòng BTS tuần tự phát biểu nhận nhiệm vụ và trình bày các nội dung cần thực hiện trong từng lĩnh vực chuyên môn.

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Trung Nguyện – Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM mong chư tôn đức Phó Văn phòng BTS nghiêm túc, hoàn thành trách nhiệm được giao, tích cực hơn nữa trong các công tác Phật sự được chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP nhiệm kỳ 2022 – 2027 tin tưởng giao phó.

Bảo Nguyễn