Phân ban Ni giới TP.HCM thông qua đề cử nhân sự dự kiến nhiệm kỳ 2022-2027 với 84 vị

0
234

Sáng nay, 18/7, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM – Việt Nam Quốc Tự, chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM đã có buổi họp thảo luận, đề cử nhân sự Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027).

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự TP; chư tôn đức Ban Thư ký Ban Trị sự TP: Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP, cùng chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM.

Trước buổi họp của chư Ni, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ đã ban đạo từ tin tưởng Phân ban Ni giới TP.HCM sẽ đề cử một vị Ni trưởng để lãnh đạo Phân ban Ni giới và đề cử nhân sự của Phân ban để sớm kiện toàn tổ chức Giáo hội TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027).

Trưởng lão Hòa thượng cũng nêu những tâm huyết, ưu tư về sự phát triển của Ni giới TP.HCM trong thời gian tới, những tiêu chí đề cử nhân sự phù hợp để nhiếp chúng. Theo đó, với kinh nghiệm trong vai trò Trưởng ban Nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM vừa qua, Trưởng lão Hòa thượng huấn thị về vị trí lãnh đạo – Trưởng Phân ban phải là người dưới 80 tuổi, các Phó Phân ban dưới 70 tuổi có năng lực, sức khỏe để điều hành hoạt động Phật sự của Ni giới, cùng với chư Tăng đưa Phật giáo TP.HCM phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Tại buổi họp, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP.HCM đã báo cáo đến chư tôn đức Ban Trị sự về kết quả buổi họp đề cử nhân sự của Phân ban Ni giới TP.HCM vào chiều ngày 30/5/2022 tại tổ đình Từ Nghiêm.

Theo kết quả từ buổi họp này, chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM tín nhiệm đề cử Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đảm nhiệm Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM (qua hình thức bỏ phiếu kín); Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, đảm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã lấy ý kiến biểu quyết của chư Ni với 38/49 vị (vắng mặt 11 vị) hiện diện tại buổi họp, tất cả thống nhất giữ nguyên kết quả của buổi họp chiều ngày 30-5-2022. Theo đó, chư Ni thống nhất tín nhiệm, đề cử Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn làm Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM và Ni trưởng Thích nữ Như Thảo làm Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM.

Chư Ni biểu quyết thống nhất giữ nguyên kết quả đề cử ngày 30/5/2022, tín nhiệm đề cử Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn làm trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu tại buổi họp, Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết vừa rồi chư Ni đã biểu quyết đồng thuận đề cử 2 vị Ni trưởng lãnh đạo Ni giới TP.HCM trong nhiệm kỳ mới. Chủ trương của Giáo hội TP.HCM là trẻ hóa lãnh đạo, nhân sự phải có khả năng làm việc, sức khỏe, chuyên môn… những vị được đề cử cần phù hợp với các tiêu chí này. Do đó, Phân ban Ni giới TP.HCM cần chọn những vị có khả năng làm việc, chọn đúng người đúng việc để hoạt động Phật sự của Ni giới nhiệm kỳ mới được thuận lợi.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng cho biết Ban Trị sự TP.HCM luôn quan tâm, hỗ trợ cho Phân ban Ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức thành tựu Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, cùng chư vị trưởng lão Ni tiền bối hữu công đã viên tịch. Hòa thượng cho biết “đây cũng là trách nhiệm chung”.

Hòa thượng lưu ý đến Phân ban Ni giới TP.HCM cần có văn bản đề cử thành phần nhân sự của Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 trình Ban Thường trực Ban Trị sự để có quyết định chuẩn y chính thức về nhân sự của Phân ban.

Sau buổi họp với sự chứng minh của chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư Ni tiếp tục buổi họp nội bộ đề cử nhân sự trong Ban Thường trực gồm các Phó Trưởng Phân ban, Trưởng các Tiểu ban chuyên trách, bộ phận thư ký, văn phòng…

Theo đó, nhân sự dự kiến của Phân ban Ni giới TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) gồm 84 vị, trong đó Ban Chứng minh: 12 vị; Ban Cố vấn: 11 vị; Ban Thường trực 31 vị và 30 vị ủy viên, do Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn làm Trưởng Phân ban; Ni trưởng Thích nữ Như Thảo làm Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban, đề cử 10 vị Phó Trưởng Phân ban, 1 Chánh Thư ký, 2 Phó Thư ký, 1 Chánh Văn phòng.

Trên tinh thần chỉ đạo của chư tôn đức Ban Trị sự tại buổi họp, Phân ban Ni giới TP.HCM sẽ có văn bản chính thức về thành phần nhân sự của Phân ban trình đến Ban Thường trực Ban Trị sự trước ngày thứ Sáu, 22/7/2022.

HUỲNH DIỆU/GNO