Nội quy thi Tuyển Phật trường Đại Giới đàn Bửu Huệ

155

Theo kế hoạch số 097/KH.BTS về việc tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ PL.2567 – DL.2023 phát hành ngày 27/03/2023 do Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM Thích Lệ Trang ấn ký, giới tử sẽ vân tập đại giới trường Việt Nam Quốc Tự (quận 10) thi khảo hạch, thi viết, và tụng luật vào ngày 04/11/2023 (ngày 21/9/Quý Mão).

Theo đó, Ban tổ chức đã ra thông báo về Nội quy thi Tuyển Phật trường Đại giới đàn Bửu Huệ PL.2567 – DL.2023:

BTC.ĐGĐ BỬU HUỆ