Nhà Bè: Chùa Pháp Võ hoàn kinh dược sư đầu Xuân Giáp Thìn

7

PGTPHCM – Ngày 24/3/2024 (15/2 năm Giáp Thìn) tại chùa Pháp Võ (Nhà Bè) đã trang nghiêm tổ chức lễ hoàn Kinh Dược Sư kỳ nguyện quốc thới dân an – Kỳ siêu chư hương linh và cúng dường trai Tăng đầu xuân Giáp Thìn.

Chứng minh lễ cúng dường trai Tăng có HT. Thích Như Niệm – Phó thư ký HĐCM TƯ GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN TP. HCM; HT. Thích Trí Minh – Chứng minh đạo sư chùa Thiền Tôn 2; HT. Thích Nhật Hỷ – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP. HCM; HT. Thích Hiển Đức – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP. HCM, Trưởng ban Pháp Chế Phật giáo TP. HCM; HT. Thích Quảng Thiện – Phó BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng ban Hoằng Pháp Phật giáo tỉnh Tiền Giang; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân – Chứng minh Ban Thường trực PBNG TƯ và TP. HCM; Ni trưởng Thích nữ Như Huệ – Phó phân Ban Ni giới TƯ, Cố vấn Phân ban Ni giới TP. HCM; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn – Phó phân ban Ni giới TƯ, Trưởng Phân ban Ni giới TP. HCM; Ni trưởng Thích nữ Như Phương – Cố vấn phân Ban Ni giới TP. HCM; Ni trưởng Thích nữ Viên Giác – Cố vấn Phân ban Ni giới TP. HCM, Trưởng phân Ban Ni giới quận Bình Tân; Ni trưởng Thích nữ Như Thảo – Ủy viên ban Thường trực HĐTS, Phó trưởng phân Ban Ni giới TƯ, ủy viên ban Thường trực BTS, Phó Trưởng phân ban Ni giới TP. HCM, Trụ trì chùa Pháp Võ cùng chư Tôn đức Tăng, Ni và đông đảo quý Phật tử về tham dự.

Tại lễ cúng dường Ni trưởng Thích nữ Như Thảo đã dâng lời tác bạch cúng dường đến chư Tôn đức chứng minh.

Ban lời đạo từ HT. Thích Như Niệm tán thán công đức phát tâm thiết lễ cúng dường, đồng thời nhất tâm cầu nguyện cho chư hương linh cửu huyền thất tổ quý Phật tử được vãng sanh cực lạc, cầu cho toàn thể gia đình Phật tử được bình an trong chánh pháp.

Chiều cùng ngày, chư Tôn đức Tăng, Ni chùa Pháp Võ đã đăng đàn chuẩn tế cầu nguyện hòa bình, nhân dân an lạc.

Trong tinh thần của người con Phật tại buổi lễ, Ni trưởng trụ trì cùng Phật tử đạo tràng cung thỉnh chư Tôn đức Ban nghi lễ thực hiện lễ hưng tác, thượng phan, bạch Tổ, cúng Phật, hồi hướng công đức nguyện cho Phật pháp trường tồn, Tông phong vĩnh trấn, Tổ ấn trùng quang, Thiền môn hưng thạnh, nhân dân ấm no hạnh phúc.

Minh Đạt