Khóa lễ Thuyết U minh giới tại Giới Trường chùa Huệ Nghiêm

74

Tối ngày 22/11, tại giới trường chùa Huệ Nghiêm, đã diễn ra khóa lễ Thuyết U minh giới trong chuỗi các hoạt động nghi lễ của Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567.

Hòa thượng Thích Lệ Trang – Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, đương vi gia trì sư cùng chư tôn đức Ban Kinh sư thuộc Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM tiến hành nghi thức thuyết u minh giới.

Sau phần Thuyết U minh giới, Hòa thượng gia trì cùng chư tôn đức Ban Kinh sư đã thực hiện nghi thức siêu độ, bạt tiến phổ lợi hữu tình, âm dương đồng lưỡng lợi.

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông –  Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Luật chủ Luật viện Huệ Nghiêm đã quang lâm, đăng đàn khai thị.

N.T (Ảnh: Phùng Anh Quốc)