Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tuyển sinh tiến sĩ và thạc sĩ Phật học năm 2022

74

Văn phòng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM vừa ra thông báo tuyển sinh tiến sĩ Phật học khóa IV và thạc sĩ Phật học khóa VI năm 2022.

HVPGVN TP.HCM