Diễn văn Phật đản PL.2565 – DL.2021

0
44

Kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ năm nay, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, các Ban, Viện trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tích cực trong công tác Phật sự ích đạo lợi đời, là năm bản lề nỗ lực hoàn thành chương trình Phật sự của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vào năm 2022; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước đang chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.