Các mẫu đơn liên quan đến thủ tục An cư kiết hạ 2018 – PL.2562

0
907

Để thuận tiện cho việc làm thủ tục an cư kiết hạ, Chư tôn đức, hành giả an cư có thể  truy cập tại đây để tải các mẫu đơn có nội dung liên quan đến việc tổ chức an cư kiết hạ tập trung, tại chỗ, Đơn xin an cư kiết hạ PL.2562  

Được biết, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phật giáo Bắc tông và Hệ phái Khất sĩ, thời gian An cư bắt đầu vào ngày 16 tháng 4 ÂL, kết thúc vào ngày 16 tháng 7 ÂL. 

Phật giáo Nam tông, thời gian An cư sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 ÂL, kết thúc vào ngày15 tháng 9 ÂL.

Chư tôn đức, hành giả an cư có thể tải các mẫu đơn theo đường dẫn phía dưới.