Ban Tăng sự TP.HCM nhận quyết định chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027

0
173

Sáng ngày 9/8, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự đến thành viên Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027).

Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) gồm 31 thành viên và 2 vị cố vấn, với 16 vị Thường trực và 15 vị ủy viên, do Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Trưởng ban; Thượng tọa Thích Đạt Đức làm Phó Trưởng Thường trực; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Phó Trưởng ban (đặc trách Phật giáo Bắc tông); Hòa thượng Thích Giác Pháp, Phó Trưởng ban (đặc trách Phật giáo Khất sĩ); Hòa thượng Danh Lung, Phó Trưởng ban (đặc trách Phật giáo Khmer); Thượng tọa Thích Minh Cần, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Truyền Cường, Phó Trưởng ban (đặc trách Phật giáo người Hoa); Thượng tọa Thích Thiện Hạnh (đặc trách Phật giáo Nam tông Kinh).

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã trao quyết định đến từng thành viên Ban Tăng sự và phát biểu tại buổi gặp mặt lần đầu tiên với thành viên nhấn mạnh vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Tăng sự.

Thái Hòa (ẢNH : Hoàng Giang)