Thông báo cấp giấy Chứng nhận thọ Bồ Tát giới

0
2
BAN TRỊ SỰ GHPGVN GIÁO VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
—–oOo—–
BAN TĂNG SỰ
Văn phòng: Việt Nam Quốc tự – số  244 đường 3/2, P.12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  14 tháng 11  năm 2013

THÔNG BÁO

V/v cấp giấy Chứng nhận cho các Giới tử thọ Bồ tát giới

Tại Đại Giới đàn “Quảng Đức” PL.2557 – DL.2013

Được sự chấp thuận của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Ban Tăng sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh sẽ chính thức cấp phát giấy Chứng nhận cho các Giới tử thọ Bồ tát giới tại Đại Giới đàn “Quảng Đức” PL.2557 – DL.2013, được tổ chức tại chùa Huê Nghiêm – số 299B Lương Định Của, phường Bình Khánh, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Nay, Ban Tăng sự thông báo đến toàn thể quý Phật tử  đã thọ Bồ tát giới nói trên, liên hệ Văn phòng Ban Tăng sự theo địa điểm và thời gian, để được hướng dẫn cụ thể:

1.      Địa điểmViệt Nam Quốc tự – số 244 đường 3/2, phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh,

2.      Thời giantừ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30, từ thứ Hai – thứ Sáu

BAN TĂNG SỰ GHPGVN

TP. HỒ CHÍ MINH