Phân ban Ni giới TP.HCM đóng góp tịnh tài giúp đỡ nhân dân Ấn Độ vượt qua đại dịch Covid-19

0
47

Phân ban i giới TP.HCM đóng góp hơn 1 tỷ đồng giúp đỡ nhân dân Ấn Độ vượt qua đại dịch Covid-19.

Sáng ngay 10/5, chư Ni Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM tập trung về trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM – Việt Nam Quốc Tự (quận 10) đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Phái đoàn Phân ban Ni giới Phật giáo TP do Ni trưởng Thích nữ Như Xuân – Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM làm trưởng đoàn, cùng sự hiện diện của cùng Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn – Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Như Thảo – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP.HCM và các thành viên.

Tại đây, chư tôn đức Ni đã dâng tịnh tài ủng hô chương trình vận động giúp đỡ nhân dân Ấn Độ vượt qua đại dich Covid-19 với số tiền hơn 1 tỷ đồng, trong đó Phân Ban Ni giới TP đóng góp 300 triệu đồng, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 500 triệu đồng, Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu một thành viên Vạn Đức 500 triệu đồng.

Thay mặt, Ban thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Hòa thượng đã nhận số tịnh tài trên và sẽ chuyến đến chương trình hỗ trợ nhân dân Ấn Độ vượt qua đại dịch Covid -19 do BTS GHPGVN TP.HCM phát động.

Thái Hòa