[ĐẠI LỄ KỲ SIÊU]: Chương trình Đại lễ Tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19

0
274
  • NGÀY 21/7/NHÂM DẦN:

– 07h00: Ban Trị sự Tp. Thủ Đức và 21 quận/huyện rước Linh vị các hương linh về an vị tại Việt Nam Quốc Tự.

– 08h00: Lễ khai mạc Trai đàn (có chương trình riêng).

– 09h00: Chư Tôn đức Chứng minh và lãnh đạo TP dâng hương tham lễ Tam bảo.

– 09h30: Chư Tôn đức Chứng minh và lãnh đạo TP vân tập đàn tràng – thắp hương trước bia tưởng niệm các hương linh tử vong trong đại dịch Covid-19.

  • Trao quà từ thiện.

– 10h00: Niêm đàn sái tịnh bạch Phật khai kinh, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ.

– 11h00: Khoá lễ của chư tôn đức Phật giáo Nam tông.

– 14h00: Pháp thoại “Tri ân – báo ân” do HT. Thích Nhựt Hỷ – Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM chủ giảng.

  • Khoá lễ trì tụng Kinh Nhân Vương Hộ Quốc – Mông Sơn thí thực.

– 18h00: Khóa lễ của chư Tôn đức Phật giáo người Hoa.

  • NGÀY 22/7/NHÂM DẦN:

– 08h00: Pháp thoại “Nước từ rửa sạch vết thương tâm” do TT. Thích Trí Chơn – Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM chủ giảng.

  • Khoá lễ trì tụng Kinh Dược Sư.

– 10h00: Tiến linh.

– 14h00: Pháp thoại “Hướng về chư hương linh tử vong trong đại dịch Covid-19” do TT. Thích Quang Thạnh – Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM  chủ giảng.

  • Khoá lễ trì tụng Kinh Địa Tạng – Mông Sơn thí thực.

– 18h30: Lễ phóng Liên đăng. (Ban Nghi lễ và Ban Văn hóa)

  • NGÀY 23/7/NHÂM DẦN:

– 08h00: Thuyết pháp. (Cung thỉnh Đức Hòa thượng Quyền Pháp chủ khai thị)

– 08h30: Khoá lễ trì tụng Kinh Di Đà, Hồng danh, Vu Lan.

– 09h00: Cúng Phật.

– 10h00: Tiến linh.

– 15h00: Đăng Đàn chẩn Tế.

Hoàn mãn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ