Cập nhật thông tin Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027

2426
Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2022 – 2027) và Đại lễ chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh sẽ diễn ra ngày 17-18/6/2022 (19-20/5/Nhâm Dần) tại Việt Nam Quốc Tự, 242 – 244 đường 3/2, phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Các tin tức liên quan:

 

Họp triển khai công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Họp báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Hồ Chí Minh lần thứ  X, nhiệm kỳ 2022 – 2027

[PDF] Thông cáo báo chí Kỷ niệm 40 năm thành lập và Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Phiên họp toàn Ban Trị sự và kiện toàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X (2022-2027) 

Họp báo Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tổ chức vào ngày 17 &18/6/2022 

Lễ khai mạc phiên trù bị Đại hội Đại biểu Phật Giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027  

[PDF] Danh sách tham luận Hội nghị trù bị sáng ngày 17/6   

Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Hồ Chí Minh lần thứ X (NK 2022 – 2027) dự kiến có 700 đại biểu tham dự

[ẢNH] Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Hồ Chí Minh (sáng ngày 17/6) 

[ẢNH] Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Hồ Chí Minh (chiều ngày 17/6)  

[PDF] Chương trình Đại hội Đại biểu Phật giáo TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

[PDF] Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

[PDF] Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022

[PDF] Chương trình hoạt động Phật sự khóa X, nhiệm kỳ 2022 – 2027

[DOC] Phát biểu chúc mừng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

[PDF] Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Hồ Chí Minh lần thứ X (nhiệm kỳ 2022 – 2027) 

[ẢNH] Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027

BTV