Quận 3: Chùa Trúc Lâm cúng dường các trường hạ trên địa bàn quận

22

PGTPHCM – Ngày 16/7/2023 nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, chư Tăng chùa Trúc Lâm đã hướng dẫn Phật tử cúng dường đến chư hành giả an cư tại các trường hạ trên địa bàn quận.


Tác bạch cúng dường tại trường hạ chùa Vĩnh Nghiêm

Đại đức Thích Thiện Châu – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.3, trụ trì chùa Trúc Lâm cùng chư Tăng hướng dẫn đạo tràng Phật tử đến thăm, cúng dường trường hạ Việt Nam Quốc Tự (Q.10), tổ đình Vĩnh Nghiêm, thiền viện Quảng Đức, chùa Minh Đạo, Hưng Phước, Xá Lợi, Phật Đà và chùa Phước Hòa.

Tác bạch cúng dường tại trường hạ chùa Phật Đà

Đại đức Thích Thiện Châu đã tác bạch vấn an sức khỏe chư tôn đức Ban Chức sự hạ trường và chư Tăng, Ni hành giả an cư. Sau đó, chư Tăng đã hướng dẫn các Phật tử đạo tràng chùa Trúc Lâm (Q.3), Niệm Phật đường Quán Âm (H.Hóc Môn), chùa Hương Lâm và chùa Pháp Hoa (tỉnh Bình Phước) đảnh lễ Tam bảo, cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến chư Tăng Ni trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Tác bạch cúng dường tại trường hạ thiền viện Quảng Đức

Tại các trường hạ, đoàn cũng đón nhận những lời chỉ dạy, chúc lành, cầu nguyện từ chư tôn đức trong Ban Chức sự hạ trường.

Ban TT-TT Phật giáo Q.3