Đại giới đàn Bửu Huệ PL.2567 – DL.2023

0
1009

PGTPHCM – Đại Giới đàn “Bửu Huệ” PL.2567 – Dl.2023 sẽ được diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10) từ ngày 04, 17 đến 23 tháng 11 năm 2023  (Ngày 21/9, mùng 05 – 11/10/Quý Mão) do Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh tổ chức.


Các thông tin liên quan :

Đại Giới đàn Bửu Huệ PL.2567 – DL.2023

  • Ngày 04/11/2023: (ngày 21/9/Quý Mão), giới tử vân tập đại giới trường Việt Nam Quốc Tự thi khảo hạch, thi viết, và tụng luật.
  • Ngày 17/11/2023: (mùng 05/10/Quý Mão), giới tử được trúng tuyển làm thủ tục nhập giới trường: Giới tử Tăng (Hệ phái Phật giáo Bắc tông) vân tập giới trường Chùa Huệ Nghiêm (quận Bình Tân); Giới tử Ni (Hệ phái Phật giáo Bắc tông) vân tập giới trường Chùa Thanh Tâm (Bát Bửu Phật Đài – H. Bình Chánh); Giới tử Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh vân tập giới trường Chùa Bửu Quang (Tp. Thủ Đức); Giới tử Tăng (Hệ phái Khất sĩ) vân tập giới trường Tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh); Giới tử Ni (Hệ phái Khất sĩ) vân tập giới trường Tịnh xá Ngọc Phương(quận Gò Vấp).
  • Ngày 18/11/2023: (mùng 06/10/Quý Mão); Ngày 19/11/2023 (mùng 07/10/Quý Mão); Ngày 20/11/2023 (mùng 08/10/Quý Mão): Các giới tử tập trung nghe, học Giáo giới hành nghi; Sám hối; Tuần chiếu (hô canh tĩnh tọa).
  • Ngày 21/11/2023: (mùng 09/10/Quý Mão) chính thức khai mạc Đại giới đàn Bửu Huệ tại Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự. Buổi chiều tiến hành truyền Sa di giới (Bắc tông); truyền Sa di giới (Nam tông); truyền Sa di giới (Khất sĩ); truyền Thức xoa ma na ni giới và Sa di ni giới (Bắc tông); truyền Thức xoa ma na ni giới và Sa di ni giới (Khất sĩ).
  • Ngày 22/11/2023 (mùng 10/10/Quý Mão)  tấn đàn truyền giới Tỳ kheo; Tỳ kheo ni; Ban Điều hành các giới trường Ni hướng dẫn giới tử Tỳ kheo ni đến giới trường đại Tăng cầu thọ Chánh pháp Yết ma; Đăng đàn thuyết U Minh giới (giới trường chùa Huệ Nghiêm); Tuần chiếu (các giới trường khác).
  • Ngày 23/11/2023: (ngày 11/10/Quý Mão) truyền Bồ tát giới vân tập đại giới trường Việt Nam Quốc Tự và hoàn mãn.

VP.BTS GHPGVN TP