Ban Hoằng pháp: Lịch thuyết giảng Tuần lễ Phật đảntại Việt Nam Quốc Tự

131

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM tổ chức thuyết giảng trong Tuần Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM).

Theo đó, lịch thuyết giảng của chư tôn đức Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM trong Tuần Phật đản tại lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM – Việt Nam Quốc Tự vào lúc 17 giờ đến 18 giờ, từ ngày 8 tháng 4, Quý Mão đến 15 tháng 4, Quý Mão phục vụ Phật tử, đồng bào TP.HCM, theo lịch sau:

Lịch thuyết giảng Tuần lễ Phật đản của Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 1Lịch thuyết giảng Tuần lễ Phật đản của Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 2