Văn phòng THPG

Hội nghị giữa nhiệm kỳ IX (2017-2022) của GHPGVN TP.HCM thành công tốt đẹp
07/11/2020 04:08 (GMT+7)
Kích cỡ chữ: GiảmTăng
Sáng ngày 06/11/2020, tại hội trường Trung tâm Hành chính - Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP (Việt Nam Quốc Tự, quận 10), Hội nghị giữa nhiệm kỳ IX (2017-2022) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã được tổ chức trang nghiêm, trọng thể với với sự hiện diện hơn 300 Đại biểu.
Buổi lễ có sự hiện diện của quý Tôn đức Giáo phẩm Ban Thường trực HĐCM, HĐTS GHPGVN; Chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN Thành phố nhiệm kỳ IX, chư Tôn đức Thường trực quý Ban Chuyên ngành trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện và quý Quan khách đại diện lãnh đạo Thành phố, quận 10, phường 12 sở tại đồng tham dự.


z2164206569258_086ffc8d6e0b61440a67eb4c9c975046.jpg

z2164206476728_7d28fb731d216adb174c115e273fa146.jpg

z2164206503524_2b79d0d63cc78e8e3b76e96134d947e9.jpg
HT.Thích Trí Quảng – Phó pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ tọa đoàn


Đoàn chủ tọa Hội nghị gồm có sự chứng minh của HT.Thích Trí Quảng – Phó pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ HĐCM; Trưởng lão HT.Thích Hiển Tu - Phó Thư ký HĐCM,: HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Giác Tường, HT.Thích Viên Minh – đồng Ủy viên Thường trực HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Giác Hà – đồng thành viên HĐCM, HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Thiện Tánh; HT.Thích Giác Toàn – đông Phó Chủ tịch HĐTS;, TT.Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Huệ Trí - Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Nhật Ấn, HT.Thích Lệ Trang, HT.Thích Huệ Văn, TT.Thích Thanh Phong, TT.Thích Thiện Quý – đồng Phó BTS TP.HCM.

z2164206511431_cb2c0e6f96932471b586605318a6a7fe.jpg

z2164206553610_89c864aeaecf9188a2d106ede8ebd0b6.jpg

Về phía chính quyền TP có sự hiện diện của  Ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Duy Tân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Tp. Hồ Chí Minh; cùng với sự hiện diện quý vị lãnh đạo Chính quyền quận 10 và phường 12 tại địa phương.

z2164206547120_aeffebbfd3e43d2ae9ad611ab5505c01.jpg
HT.Thích Thiện Tâm  phát biểu khai mạc

Tại Hội nghi, chư tôn đức, quý Đại biểu đã lắng nghe nội dung bản báo cáo sơ kết công tác Phật sự giữa nhiệm kỳ IX (2017 - 2022) và chương trình hoạt động Phật sự nửa cuối nhiệm kỳ IX (2017 - 2022) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh .

z2164206521077_a2f21f7f5309482e00980fbafee2ebbc.jpg
TT.Thích Thiện Quý - UV HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP báo cáo sơ kết công tác Phật sự giữa nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)

z2164206511436_94821022ec5c36eda38dd2a087ea2f32.jpg
ĐĐ.Thích Trung Nguyện - UV HĐTS, Phó Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP trình bày chương trình hoạt động Phật sự nửa cuối nhiệm kỳ IX (2017 - 2022) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh .

z2164206489115_0faaca3b7b4b317a2cf551aa38b9b147.jpg
HT.Thích Như Tín - Thành viên HĐCM tuyên đọc giáo chí của Đức Pháp chủ GHPGVN thượng Phổ hạ Tuệ.

Hội nghị nhất tâm tiếp nhận giáo chỉ của Đức Pháp chủ GHPGVN, lời phát biểu chỉ đạo của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN, tiếp thu ý kiến phát biểu của Ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh. Ban Trị sự GHPGVN Thành phố nửa cuối nhiệm kỳ IX (2017- 2022) quyết tâm nỗ lực thực hiện tốt các công tác Phật sự đúng với Giáo luật, Pháp luật hiện hành trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội.”

z2164206503516_9a48592dd94aa4a5edf45ac7eac5e6d8.jpg

Tiếp đó, HT.Thích Thiện Tánh – Phó chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thông qua thành phần nhân sự của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ IX (2017-2022).

Theo đó, HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS đã lấy biểu quyết thống nhất lưu nhiệm thành phần nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ IX (2017-2022) như Quyết định 062/QĐ-HĐTS, ngày 08/3/2018, của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, chuẩn y thành phần nhận sự BTS GHPGVN TP.HCM gồm 87 vị (Ban Chứng minh: 08 vị, thành viên Ban Trị sự: 79 vị) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng làm Trưởng ban.

z2164206564701_00c29d5fcf6c26c40b341168ccec6400.jpg


z2164206484191_4b8a5a931142c1a4a0dfe6425f066941.jpg

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Hội nghị, Hòa thượng Thích Trí Quảng - Phó pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã cam kết sẽ triển khai và thực hiện tốt các Thông tư, Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố và Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ IX (2017-2022) của Phật giáo Thành phố đã đề ra.


z2164206497240_de3992ea1115e5ca1589316941bbd47a.jpg

HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN đại diện Trung Ương GHPGVN phát biểu chỉ đạo. 

Hòa thượng ghi nhận những nỗ lực và đóng góp to lớn của Chư tôn đức BTS GHPGVN TP trong thời gian qua trong các lĩnh vực Từ thiện Xã Hội, giáo dục, Tăng sự, Văn hóa, Thông Tin – Truyền thông... BTS GHPGVN TP đã khẳng định rõ nhiệm vụ của từng thành viên theo Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh/thành, phát huy sức mạnh đoàn kết trong công tác quản trị, vai trò lãnh đạo của để thực hiện tốt các công tác Phật sự trong nhiệm kỳ IX (2017-2022).

Hòa thượng cũng mong mỏi chư Tôn đức Giáo phẩm, Đại đức Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử Tp. Hồ Chí Minh cần nêu cao trách nhiệm trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp nhằm thực hiện có kết quả chương trình hoạt động Phật sự nửa cuối nhiệm kỳ IX (2017 - 2022) của GHPGVN TP.

z2164206489122_4e7a38642d119287a51cebda0ea6fe6e.jpg

Hội nghị còn tiếp nhận lời phát biểu của ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM. 

Ông đánh giá cao những thành tựu Giáo hội TP đạt được nửa nhiệm kỳ qua đã đóng góp tích cực trong phát triển TP. Thay mặt lãnh đạo TP, ông trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Tăng Ni, Phật tử TP, đó là nhờ sự lãnh đạo của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Trưởng BTS TP đã hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử toàn TP.


z2164206470772_052f2c3dc40ec4d6fb9001edc09bf860.jpg
TT.Thích Quang Thạnh - UV HĐTS , Phó thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN thông qua nghị quyết Đại hội
z2164206478000_8052dd8c7b9f56c9dad0cc3eb580dad1.jpg

HT.Thích Thiện Đức - UV TT HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu cảm tạ


Hội nghị nhất trí thông qua Nghị quyết và bế mạc lúc 10 giờ cùng ngày trong tinh thần hoan hỷ, đoàn kết, hòa hợp và tin tưởng vào sự phát triển vững mạnh, trang nghiêm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Thành phố trong lòng Dân tộc.

z2164206549006_2ebab39424e6b18bd58fe9f2c9abe78b.jpg

z2164206528089_91025a79533da20e5e9f3cfeac1b682c.jpg

z2164206528095_5b50bbef1b207d32ab3c16ca3a900036.jpg

z2164206536248_3ff082d526a9c9e788dff18f528bd8fe.jpg


THÁI HÒA (Ảnh: Đăng Huy)

vistor counter
Label
vistor counter
  • ©2020 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
  • Chỉ đạo thực hiện: Hòa thượng Thích Trí Quảng
  • Email: ghpgtphcm@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn phatgiaotphcm.vn khi sử dụng thông tin từ website này.