Tự viện

Tổ đình Ấn Quang tổ chức khai Đàn Dược Sư cần an
01/02/2020 15:25 (GMT+7)
Kích cỡ chữ: GiảmTăng
Chiều mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý (30/01/2020), tại Tổ đình Ấn Quang đã tổ chức khai Đàn Dược Sư.

Lễ khai đàn Dược Sư tại Tổ đình Ấn Quang thực hiện theo nghi lễ truyền thống, TT.Thích Quảng Chơn niệm hương bạch Phật, đồng thời tiến hành lễ sái tịnh, khai kinh Dược Sư mở đầu Pháp hội Dược Sư sẽ được diễn ra trong 3 ngày.

7f3d64d45ceaa4b4fdfb.jpg

805f6fba5784afdaf695.jpg

dcd714322c0cd4528d1d.jpg


Được biết, thiết Đàn Dược Sư gồm bảy vị Phật: 1. Đức Thiện Danh Xưng Kiết Tường Như Lai, ở quốc độ tên là Quang Thắng, cách thế giới Ta-bà 4 hằng hà sa Phật độ; 2. Đức Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, ở quốc độ tên là Diệu Bảo, cách thế giới Ta-bà 5 hằng hà sa Phật độ; 3. Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Như Lai, ở quốc độ tên là Viên Mãn Hương Tích, cách thế giới Ta-bà 6 hằng hà sa Phật độ; 4. Đức Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai, ở quốc độ tên là Vô Ưu, cách thế giới Ta-bà 7 hằng hà sa Phật độ; 5. Đức Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, ở quốc độ tên là Pháp Tràng, cách thế giới Ta-bà 8 hằng hà sa Phật độ; 6. Đức Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai, ở quốc độ tên là Thiện Trụ Bảo Hải, cách thế giới Ta-bà 9 hằng hà sa Phật độ; 7. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, ở quốc độ Tịnh Lưu Ly, cách thế giới Ta-bà 10 hằng hà sa Phật độ.

2b8b7c6d4453bc0de542.jpg

1969a6809ebe66e03faf.jpg

746ea4869cb864e63da9.jpg

d7f0d014e82a1074493b.jpg

Danh hiệu của bảy Đức Phật chính là bảy phương thuốc để trị liệu thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh của chúng sanh bằng sự thanh tịnh. Nói theo tinh thần Phật học thì hồng danh đức hiệu của mỗi Đức Phật là một phương thuốc; là một pháp hành mà người học Phật phải ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày để chuyển hóa khổ đau đem lại an vui hạnh phúc.

A. Quốc

vistor counter
Label
vistor counter
  • ©2020 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
  • Chỉ đạo thực hiện: Hòa thượng Thích Trí Quảng
  • Email: ghpgtphcm@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn phatgiaotphcm.vn khi sử dụng thông tin từ website này.