Quận 5

Thành phần nhân sự Ban Đại Diện Phật Giáo Quận 5 nhiệm kỳ (2012-2017)
26/01/2013 10:19 (GMT+7)
Kích cỡ chữ: GiảmTăng

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO QUẬN 5

NHIỆM KỲ VIII (2012 – 2017)

 (Theo Quyết định số 156/QĐ-THPG ngày 11/04/2012)

 

 

 

 

CHỨNG MINH BAN ĐẠI DIỆN:

1.

Hòa thượng Thích Nhật Quang

2.

Thượng tọa Thích Minh Thanh

3.

Thượng tọa Thích Chơn Không

4.

Thượng tọa Thích Huệ Công

 

I.               BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO:

1.

Chánh Đại diện

:

Đại đức Thích Truyền Cường

2.

Phó Đại diện Thường trực

:

Đại đức Thích Lệ Minh

3.

Phó Đại diện

:

Sư cô Thích nữ Chấn Tịnh

4.

Thư ký

:

Đại đức Thích Trung Nghĩa

5.

Ủy viên Kiểm soát

:

Đại đức Thích Minh Cường

6.

Ủy viên Thủ quỹ

:

Đại đức Thích Huệ Cảnh

 

II. ỦY VIÊN CHUYÊN NGÀNH:

1.      

Ủy viên Tăng sự

:

Đại đức Thích Giác Nghiêm

 

Đặc trách Ni giới

:

Ni sư Thích nữ Chơn Mỹ

 

 

:

Ni sư Thích nữ Như Lợi

2.      

Ủy viên Hoằng pháp

:

Đại đức Thích Lệ Minh (kiêm)

3.      

* Đặc trách người Hoa

:

Sư cô Thích nữ Chấn Tịnh (kiêm)

4.      

Ủy viên Nghi lễ 

:

Đại đức Thích Phước Cường

5.      

Ủy viên Văn hóa

:

Đại đức Thích Giác Đạo

6.      

Ủy viên Hướng dẫn Phật tử

:

Sư cô Thích nữ Phụng Liên

7.      

Ủy viên Từ thiện Xã hội

:

Sư cô Thích nữ Chấn Nhân

8.      

Ủy viên Tài chánh

:

Đại đức Thích Minh Nghĩa

9.      

Trợ lý Văn phòng BĐD

:

Sư cô Thích nữ Diệu Nhàn

 

 

TM. BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trưởng Ban

(Đã ký)

  Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

 

 

vistor counter
Label
vistor counter
  • ©2020 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
  • Chỉ đạo thực hiện: Hòa thượng Thích Trí Quảng
  • Email: ghpgtphcm@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn phatgiaotphcm.vn khi sử dụng thông tin từ website này.