Quận 4

Thành phần nhân sự Ban Đại diện Phật giáo Quận 4 nhiệm kỳ VIII (2012-2017)
26/01/2013 10:11 (GMT+7)
Kích cỡ chữ: GiảmTăng

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO QUẬN 4

NHIỆM KỲ VIII (2012 – 2017)

 (Theo Quyết định số     003/QĐ-THPG ngày    2/01/2012)

 

CHỨNG MINH BAN ĐẠI DIỆN:

1.

Hòa thượng Thích Từ Hiệp

2.

Hòa thượng Thích Như Nghĩa

3.

Hòa thượng Thích Từ Giang

4.

Hòa thượng Thích Minh Nghĩa

5.

Hòa thượng Thích Nhựt Hiền

6.

Hòa thượng Thích Đồng Tấn

7.

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Hạnh

I. BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO:

1.

Chánh Đại diện

:

Thượng tọa Thích Hạnh Ngộ

2.

Phó Đại diện Thường trực

:

Đại đức Thích Minh Bảo

3.

Phó Đại diện

:

Thượng tọa Thích Phước Huệ

4.

Thư ký

:

Đại đức Thích Thị Trụ

5.

Ủy viên Thủ quỹ

:

Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa

II. ỦY VIÊN CHUYÊN NGÀNH:

1.      

Ủy viên Tăng sự

:

Thượng tọa Thích Hạnh Ngộ (kiêm)

2.      

Ủy viên Giáo dục Tăng Ni

:

Hòa thượng Thích Minh Nghĩa

3.      

Ủy viên Nghi lễ 

:

Thượng tọa Thích Phước Huệ (kiêm)

4.      

Ủy viên Hướng dẫn Phật tử

:

Thượng tọa Thích Trực Giáo

5.      

Ủy viên Hoằng pháp

:

Đại đức Thích Minh Huệ

6.      

Ủy viên Văn hóa

:

Đại đức Thích Đồng Bửu 

7.      

Ủy viên Từ thiện Xã hội

:

Thượng tọa Thích Viên Phước

 

 

:

Đại đức Thích Minh Phú

8.

Ủy viên Kinh tế - Tài chánh

:

Ni sư Thích nữ Hạnh Ngọc

9.

Trợ lý Văn phòng BĐD

:

Sư cô Thích nữ Liễu Ngọc

III. ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO PHƯỜNG:

1.      

Đại diện PG liên Phường

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

:

Đại đức Thích Tâm Lộc

2.      

Đại diện PG liên Phường

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

:

Đại đức Thích Thiện Tấn

 

 

TM. BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trưởng Ban

 (Đã ký)

 Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

 

 

 

 

vistor counter
Label
vistor counter
  • ©2020 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
  • Chỉ đạo thực hiện: Hòa thượng Thích Trí Quảng
  • Email: ghpgtphcm@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn phatgiaotphcm.vn khi sử dụng thông tin từ website này.